Bologna-processen

Rapport

Bolognaprocessen i ett biblioteksperspektiv - Ett uppdrag f�r V�xj� universitetsbibliotek
www.vxu.se/bib/about/personal/~ann-louise/Bolognarapport.pdf


Artikel

F�rslag till Masterprogram i litteraturvetenskap
L�randem�l i informationss�kning/navigationskompetens.

L�s mere


Artikel

Navigations- og informationskompetence p� Det Humanistiske Fakultet
Inspiration f�r alla bibliotek, som arbetar med att f� in informationskompetens i Bologna-processens beskrivningar av l�randem�l.

L�s mere