Kort info

NORDINFOLits styrgrupp har representanter fr�n samtliga nordiska l�nder och arbetar huvudsakligen efter fyra sp�r:
  1. En nordisk sommarskola f�r informationskompetens
  2. Seminarier kring standard och riktlinjer f�r inf�rande av informationskompetens i den h�gre utbildningen
  3. En internationell konferens - Creating Knowledge
  4. Ett webbforum och n�tverk f�r diskussioner och kartl�ggning av Nordens "best practice" vad g�ller informationskompetens.

Styrgruppens medlemmar
Christina Tovot�, ordf�rande, Sverige, christina.tovote@sub.su.se
Annette Skov, Danmark, as@db.dk
Arnbj�rn �. Dalsgard, F�r�arna, arndal@flb.fo
Astrid Magn�sd�ttir, Island, astrid@unak.is
Hans Martin Fagerli, Norge, hansmartin.fagerli@adm.hio.no
Kaisa Sinikara, Finland, kaisa.sinikara@helsinki.fi
Nina Str�m, Sverige, nina.strom@kultur.stockholm.se