Fra Bologna til Hammerfest - kvalitetsreformen i UH-bibliotekene

"Fra Bologna til Hammerfest - kvalitetsreformen i UH-bibliotekene" er et seminar arrangert av H�gskolen i Oslo, L�ringssenteret og NordINFOLIT.

Sted: Kurs- og konferansesenteret, Pilestredet 46  
Tid: Torsdag 6. april 2006 kl. 9.30�16.00.

P�melding og betaling innen 1. april.

L�s mere