NordINFOLIT:s sommarskola inbjudan

H�r kommer nu �ntligen inbjudan och l�nk till NordINFOLIT:s sommarskola 2006.

Observera att sommarskolans webbsida �r knuten till SUB:s egna kurser (man kan ocks� g� in p� www.sub.su.se och hitta den under "Aktuella kurser") varf�r anm�lningsformul�ret inte �r helt anpassat! T ex st�r d�r endast datum f�r f�rsta dagen medan skolan �r en vecka l�ng. Anm�lan g�ller f�rst�s hela veckan. Alla intresseanm�lningar finns sparade men ni som skickat s�dan m�ste �nd� anm�la er nu p� riktigt!

Och s� en mycket viktig information: Svenska bibliotekarier kan s�ka medel f�r deltagande i sommarskolan genom Svensk Biblioteksf�rening! Detta finns det information om i texten men t�nk p� att slutdatum f�r s�dan ans�kan �r redan den 31/3!

Om n�gon har fr�gor, kontakta mig direkt!
Christina Tovot�

L�s mere