Digital kompetanse gjennom fleksibel l�ring: Informasjonss�k og kildebruk ved oppgaveskriving

Prosjektet har som m�l � utvikle l�ringsobjekter som skal brukes ved nettst�ttede kurs p� universitets- og h�yskoleniv�. L�ringsobjektene som vi kaller �S�k og skriv�
skal inng� i et kursopplegg som skal fremme studentenes digitale kompetanse der informasjonskompetanse knyttet til skriving er i fokus. Kursopplegget skal spesielt v�re tilpasset for fjernstudenter og h�yeregradsstudenter. Det skal gjennomf�res et pilotprosjekt i samarbeid med helsefagmilj�ene ved H�gskolen i Bergen og Universitetet i Bergen. 

Prosjektet er et samarbeid mellom bibliotekene ved Universitetet i Bergen, H�gskolen i Bergen og Norges Handelsh�yskolen. I tillegg har prosjektet samarbeid med Universitetsbiblioteket i Aalborg.

Prosjektstart var v�ren 2005. Prosjektet skal v�re ferdigstilt innen utgangen av 2006.

Prosjektet har f�tt �konomisk st�tte av Norgesuniversitetet og de deltakende undervisningsinstitusjonene.

http://www.ub.uib.no/prosj/DK/index.htm

<?xml:namespace prefix = v /><?xml:namespace prefix = o />

L�s mere