V�lkomna till ett nytt �r med NordINFOLIT!

Och notera att vi har bytt utseende p� v�rt namn till NordINFOLIT f�r att tonvikten ska vara den r�tta! V�rt n�tverk och v�ra aktiviteter forts�tter. Skillnaden mot de f�rsta �ren �r att vi fortfarande inte har n�got ekonomiskt st�d och d�rf�r m�ste se till att aktiviteterna finansierar sig sj�lva. Det kan inneb�ra h�gre kostnader f�r deltagande och att vi f�r s�ka medel p� de h�ll som finns i v�ra respektive l�nder. Som exempel diskuterar Svensk Biblioteksf�rening just nu inf�randet av stipendier avsedda f�r detta �ndam�l.

V�rt n�tverk har vuxit sig starkt under �ren och att forts�tta h�lla kontakten �r inte sv�rt. Vi �r ocks� mycket uppm�rksammade b�de i Norden och utanf�r. Det �r viktigt att h�lla webb-platsen levande. Till det beh�ver vi er alla. V�r danska styrgruppsmedlem, Annette Skov, as@db.dk, f�rs�ker ajourf�ra denna s� s�nd henne mail om nyheter och arrangemang!

�rets aktiviteter b�rjar med ett seminarium om Bologna och biblioteken i Oslo senare under v�ren. Tidpunkten �r �nnu inte best�md. D�refter f�ljer sommarskolan i Sverige och den vackra stockholmska sk�rg�rden 26 � 30/6. Prelimin�rt program och webbsida kommer senast i vecka 9. Men vi kan avsl�ja att det kommer att handla mycket om metoder och denna g�ng �r m�lgruppen alla sorters bibliotekarier.

Creating Knowledge IV i K�penhamn 16 � 18/8 med titeln �Empowering the student through cross-institutional collaboration� blir en aktiv l�rande konferens.

H�ll utkik efter nya rapporter h�r p� webb-platsen om vad som h�nder i de nordiska l�nderna p� informationskompetensens omr�de! Vi samlar bl a p� allt som handlar om hur den h�gaktuella Bologna-processen p�verkar biblioteken och pedagogiken.

V�lkomna med id�er och f�rslag till oss!

Christina Tovot�
Sverige
Ordf�rande styrgruppen