Alexandria-proklamationen i finsk version

Informaatioyhteiskunnan merkkitulet

Aleksandrian julistus informaatiolukutaidosta ja elinik�isest� oppimisesta

Hyv�ksytty 9.11.2005 Bibliotheca Alexandrinassa, Aleksandriassa, Egyptiss�

T�ll� viikolla Aleksandriassa juhlittiin yhden antiikin ajan ihmeen, Faroksen majakan, tarkan sijaintipaikan l�ytymist�. Samaan aikaan pidetty informaatiolukutaidon ja elinik�isen oppimisen korkean tason kollokvio julistaa, ett� informaatiolukutaito ja elinik�inen oppiminen ovat informaatioyhteiskunnan merkkitulia, jotka valaisevat tiet� kohti kehityst�, vaurautta ja vapautta.

Informaatiolukutaito on elinik�isen oppimisen ytimess�. Sen avulla ihmiset pystyv�t kaikissa el�m�nvaiheissaan etsim��n, arvioimaan, k�ytt�m��n ja luomaan informaatiota saavuttaakseen henkil�kohtaiset, yhteiskunnalliset, ammatilliset ja koulutustavoitteensa. Se on digitaalisen maailman perusihmisoikeus ja edist�� kaikkien kansakuntien sosiaalista yhteenkuuluvuutta.

Elinik�inen oppiminen antaa yksil�ille, yhteis�ille ja kansoille mahdollisuuden saavuttaa tavoitteensa ja saada osuutensa globalisoituvan maailman synnytt�mist� mahdollisuuksista. Se auttaa kohtaamaan teknologiset, taloudelliset ja yhteiskunnalliset haasteet, v�hent�m��n kehityksen haittoja ja edist�m��n kaikkien hyvinvointia.

Informaatiolukutaito

  • tarkoittaa kyky� tunnistaa tiedontarpeet sek� paikallistaa, arvioida, soveltaa ja luoda informaatiota kulloisessakin kulttuurisessa ja sosiaalisessa ymp�rist�ss�;
  • on olennaista yksil�iden, yritysten (erityisesti pienten ja keskisuurten yritysten), alueiden ja kansakuntien kilpailukyvylle;
  • mahdollistaa tehokkaan sis�lt�jen k�ytt��n saamisen ja luomisen, mik� tukee niin taloudellista kehityst�, koulutusta, terveys- ja sosiaalipalveluja kuin nyky-yhteiskunnan muita aspekteja ja rakentaa n�in t�rke�� perustaa YK:n Millennium-julistuksen sek� Tietoyhteiskuntahuippukokouksen tavoitteiden saavuttamiselle; ja
  • ulottuu ohi nykyisten teknologioiden ohjaten oppimaan, kriittiseen ajatteluun ja kykyyn toimia yli ammattien ja muiden rajojen sek� yksil�iden ja yhteis�jen voimistumiseen.

Kehittyv�ss� informaatioyhteiskunnassa kehotamme hallituksia ja hallitustenv�lisi� organisaatioita ajamaan politiikkaa, jolla edistet��n informaatiolukutaitoa ja elinik�ist� oppimista. Toivomme niiden tukevan erityisesti

  • alueellisia ja teemakokouksia jotka t�ht��v�t informaatiolukutaidon ja elinik�isen oppimisen strategioiden laatimiseen m��ritellyill� alueilla ja sosioekonomisissa ryhmiss�;
  • opettajien, kirjasto- ja arkistoty�ntekij�iden ja terveys- sek� sosiaalialojen henkil�kunnan koulutusta informaatiolukutaidon ja elinik�isen oppimisen periaatteissa ja k�yt�nn�iss�;
  • informaatiolukutaidon sis�llytt�mist� talouden avainsektoreiden perus- ja t�ydennyskoulutukseen, hallituksen politiikkoihin ja hallintoon sek� elinkeinoel�m�n ja maatalouden k�yt�nn�n neuvonantajien ty�h�n;
  • ohjelmia naisten, vammaisten ja maahanmuuttajien sek� ty�tt�mien ja ality�llistyneiden ty�llistymismahdollisuuksien ja yritt�j�valmiuksien parantamiseksi; ja
  • elinik�isen oppimisen ja informaatiolukutaidon tunnistamista oppimisen peruselementeiksi, jotka on sis�llytett�v� kaikkiin koulutus- ja t�ydennyskoulutusohjelmiin.

Vakuutamme, ett� aktiivinen investointi informaatiolukutaitoon ja elinik�isen oppimisen strategioihin luo yhteist� hyv�� ja on elint�rke�� informaatioyhteiskunnan kehitykselle.

Suomennos / translated by Tuula Haavisto tuulah@kaapeli.fi

12 December 2005