Navigations- og informationskompetence p� Det Humanistiske Fakultet

http://www.hum.ku.dk/studiereform/Publikationer,%20inspirationsskrifter%20og%20arbejdspapirer.html
(under inspirationsskrifter)