IKT, ABL og Jesus Kristus ...

Artiklen i Tidsskrift for universiteternes efter- og videreuddannelse beskriver et forl�b for grundfagsstuderende p� Institut for Filosofi og Relisionsstudier. Forl�bet havde eksperimenterende karakter i b�de p�dagogisk og didaktisk henseende. For det f�rste var der tale om en form for kompetencedifferentieret "teamteaching", for det andet var forl�bet baseret p� ABL, "Ability Based Learning" (i.e. kompetence- eller f�rdighedsbaseret l�ring), og for det tredje indgik e-l�ring og IKT - i form af Blackboard og elektronisk informationss�gning - som b�rende elementer.

http://www.unev.dk/files/bay_dam_goetke_4.pdf