L�rcenter � s� mycket mer �n ett annat namn f�r bibliotek

Ett nytt l�rcenter byggs upp vid Handelsh�yskolen BI Sandvika I Norge: http://web.bi.no/sandvika.

Biblioteksdirekt�r Bente Andreassen har varit initiativtagare till projektet. L�rcentret �r ett kompetenscenter som samlar alla faciliteter som bibliotek, IT-support, arbetsplatser och grupprum i samma milj�. Samarbete mellan pedagogik, bibliotek och st�dfunktioner ska bidra till optimalt l�rande. �L�ringsressurssenteret er et fysisk og elektronisk tilrettelagt studie- og l�ringsmilj� for studenter og ansatte.�

Fler l�rcenter - L�ringssentret i Pilestredet Park

L�rcenter har byggts p� fler campus i Norge och det har ocks� f�rts en livlig debatt p� listan �biblioteknorge� om skillnader mellan det traditionella campusbiblioteket och de nya l�rcentret, eller l�randeresurscentret. �r det s� enkelt att man bara har bytt namn p� biblioteket, eller handlar det faktiskt om st�rre f�r�ndringar och en utveckling och utvidgning av biblioteket?

Hans Martin Fagerli skrev p� listan i september att p�st� att H�gskolen i Oslo har bytt namn p� biblioteket till L�ringssentret i Pilestredet Park http://www.hio.no/content/view/full/5296/, �r att ge en alltf�r f�renklad bild av utvecklingen.

�At vi bytter navn p� v�re bibliotek blir et noe forenklet bilde av det hele. Dekkende er heller ikke at biblioteket utvider sine ansvarsomr�der. Det som har skjedd hos oss er at vi har f�tt et utvidet arbeidsfellesskap der bibliotekarer, AV- folk og studenter (for � ta de viktigst) arbeider sammen. Dette fellesskapet, som ogs� omfatter de fysiske tilbudene for studentene som arbeidsplasser med PC-er, grupperom og bibliotek, kaller vi n� L�ringssentrene.

I januar i �r �pnet det f�rste l�ringssenteret hos oss (i Pilestredet Park). Dette var en konstruksjon vi var enige om fra flere �r tilbake. At omkringliggende utdanninger/avdelinger skulle konsentrere sine student/studiearealer i dette senteret. P� et halvt �r har vi opplevd to forhold som er medvirkende til en navneendring (ved siden av at vi begynte � f� vel mange varianter):

1. p� avdelingene snakket man om bibliotek og l�ringssenter om etableringen i Pilestredet Park. En provisorisk plakat oppsatt ved innflytting kunngjorde dette for all verden. Selv om HiO helt klart benevnte stedet L�ringssenteret. Denne stigmatiseringen av bibliotek UT AV L�RINGSMILJ�ET ville vi ta knekken p� hurtigst mulig.

2. St�ttebehovet for studenter er voksende i Kvalitetsreformen. I h�ringsuttalelser fra avdelingene vedr�rende en utredning om e-l�ring ved HiO, pekte alle avdelinger i Pilestredet Park p� L�ringssenteret PP som det naturlige sted for slik st�tte. Avdelingene p� Frydenlund kom ikke p� at Frydenlundbiblioteket var et slikt sted til tross for at det er der vi i dag har den best utbygde studentst�tte - b�de p� IKT og AV

Jeg kunne selvsagt ogs� legge til at rektor/direkt�r er meget stolte av det nye L�ringssenteret i PP. Man kan sp�rre seg om hvorfor ikke Frydenlundbiblioteket hadde samme status. Jeg har v�rt med s� lenge p� dette at jeg har observert for ofte at  iherdig markedsf�ring av bibliotek som stedet for det meste ikke sl�r helt an. Dette er en ny vri med full tilslutning fra ledelsen.

Og som sagt: l�ringsentrene er et arbeidsfelles hvor flere profesjoner enn bibliotekarer m�tes.�

Och i ett senare inl�gg:

�Dernest: det er faktisk et problem at bibliotek er "noe folk vet hva er". For det vet de nemlig ikke! Selv p� en akademisk institusjon som v�r er stereotypier rundt begrepet bibliotek utbredt. Dette pr�vde jeg ogs� � f� fram i forrige innlegg.  Det som har v�rt interssant i de interne kommentarene hos oss er at man kan lese mellom linjene at man ikke liker at vi stjeler "rom" fra andre virksomheter. Ord som l�ring og senter skaper assosiasjoner om at vi har overtatt en del av l�ringsarenaen - tilogmed den i sentrum. De vil veldig gjerne at vi tar tilbake biblioteknavnet. Ufarlig og ukontroversielt.�

Mer att l�sa:

Centred on learning : academic case studies om learning centre development / ed. Edward Oyston (2002)

Fagerli, Hans Martin, En arena for laering  ogsamarbeid : om bibliotekfaglige og pedagogiske utfordringer i laeringssentermodellen (HiO-rapport 2000 nr.4)

Thune, Taran & Welle-Strand, Anne, Reorganising resources for independent learning : Libraries becoming Learning Resource Centres // The New Review of Libraries and Lifelong Learning, vol. 2 (2001)