Att driva f�retag i informationskompetens

Peder S�derlind och Martin Lindqvist driver tillsammans f�retaget Glykol � www.glykol.com. P� hemsidan kan man l�sa att f�retaget bland annat erbjuder undervisningstj�nster:

"Vi erbjuder journalister och deras medarbetare utbildning i informationshantering.

F�rel�sningen "Research via Internet" ger bra kunskap och verktyg f�r att hitta fram och sortera i den enorma informationsm�ngden."

Under v�rterminen 2004 kommer Peder och Martin h�lla i distanskursen "Strategisk informationss�kning via Internet" vid S�dert�rn H�gskola och redan idag ger de f�rel�sningar och workshops f�r utbildningsprogrammet Journalistik och multimedia vid S�dert�rn i informationss�kning.

I ett utdrag ur kursbeskrivningen f�r Journalistik och multimedia, 120 p. lyfts informationskompetens fram som ett centralt utbildningsm�l: "Studierna vilar p� m�ngvetenskaplig grund och har inslag av humanistisk, samh�llsvetenskaplig och teknisk karakt�r. F�rm�ga att s�ka, tolka och v�rdera information samt att bearbeta och presentera resultatet tr�nas."