V�lkomna till ett nytt �r med NordINFOLIT!

Och notera att vi har bytt utseende p� v�rt namn till NordINFOLIT f�r att tonvikten ska vara den r�tta! V�rt n�tverk och v�ra aktiviteter forts�tter. Skillnaden mot de f�rsta �ren �r att vi fortfarande inte har n�got ekonomiskt st�d och d�rf�r m�ste se till att aktiviteterna finansierar sig sj�lva. Det kan inneb�ra h�gre kostnader f�r deltagande och att vi f�r s�ka medel p� de h�ll som finns i v�ra respektive l�nder. Som exempel diskuterar Svensk Biblioteksf�rening just nu inf�randet av stipendier avsedda f�r detta �ndam�l.

  L�s mera

Bologna-processen
Vi samler information om Bologna-processen och biblioteken.

 L�s mera

Addmotor electric bike shop

Beauties' Secret化妝及護膚品

DecorCollection歐洲傢俬

Wycombe Abbey| 香港威雅學校| private school hong kong| English primary school Hong Kong| primary education| top schools in Hong Kong| best international schools hong kong| best primary schools in hong kong| school day| boarding school Hong Kong| 香港威雅國際學校| Wycombe Abbey School